Toimivan ympäristön puolesta jo 40 vuotta

Tampereen Puutarha-Center Oy:n vuosikymmenten taival alkoi vuonna 1973, kun puutarhateknikko Matti Nikkanen loi perustan menestyksekkäälle viheralan perheyritykselle. Alkuvuosina yrityksen toiminta keskittyi viherrakentamiseen ja puutarhatuotteiden vähittäismyyntiin Tampereen alueella.

2000-luvulle tultaessa, sukupolvenvaihdoksen myötä, yritys on laajentunut ja kasvanut voimakkaasti. Nykyisin yritys tarjoaa kokonais-
valtaista infra- ja ympäristörakentamista tekemällä kiinteää yhteistyötä pitkäaikaisten yhteistyökumppaniensa kanssa.

Tekemisemme perusta on laadukas luontoa kunnioittava toiminta, jossa päätöksiämme ohjaa jatkuva kestävän kehityksen pyrkimys ja periaate. Meille tämä tarkoittaa ekologista, kestävää, turvallista ja tehokasta rakentamista. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on pitkällisen ja periksiantamattoman uurastuksen tulos.